Angrerett


Du kan angre kjøp av varer i henhold til angrerettlova.

  • Gje melding innan 14 dagar etter vara er motteke.
  • Du får tilbake det du betalte for vara.
  • Du må sjølv betale for returkostnadar.
  • Bruk angreskjema nedanfor.
  • Angrerettskjema kan enten sendast i retur med varene, eller via e-post til hege@botaniskillustrasjon.no.
  • Les meir i Salgsvilkår
Last ned Angreskjema